Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 23/09 w sprawie ustalenia składu Kkomsji Egzaminacyjnej, terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu potwierdzającrego ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

Data podpisania: 2009/01/29

Data wejścia w życie: 2009/01/29


Zarządzenie N r 23/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej, terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

        Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 289/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad powołania członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz trybu jej pracy
zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu w dniu 25.02.2009 r. o godz. 16.00 w siedzibie jednostki przeprowadzającej szkolenia – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie przy pl. Kilińskiego 3, w składzie: 

1) przewodniczący  – Piotr Gonerko – przedstawiciel Urzędu Miasta
2) członek  – Jolanta Bobrowska  – przedstawiciel Urzędu Miasta
3) członek  – Marzena Kałużyńska  – przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji
4) członek  – Andrzej Frydrykiewicz  – przedstawiciel Euro Taxi
5) członek  – Waldemar Wójcicki  – przedstawiciel Auto Taxi

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2009/02/20, odpowiedzialny/a: Piotr Gonerko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/02/20 13:36:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/02/20 13:36:43 modyfikacja wartości
Jolanta Bobrowska 2009/02/20 13:26:43 modyfikacja wartości
Jolanta Bobrowska 2009/02/20 13:18:26 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/01/30 15:03:11 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/01/30 15:00:34 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2009/01/29 08:52:24 nowa pozycja