Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78146613

Aktualna strona: 583569

Wydrukowano: 33227

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2009 r.

Pełny Nr Uchwały: XXXI/11/09

Data uchwalenia: 2009/02/02

Typ Aktu prawnego:  Stanowisko Rady Miasta 


w sprawie przyspieszenia przez Sejm prac nad dokonaniem zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii w celu zdelegalizowania sprzedaży środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy


STANOWISKO NR 11/09
Rady Miasta Szczecin
z dnia 02 lutego 2009 r.


Rada Miasta Szczecin mając na uwadze przede wszystkim dobro i zdrowie mieszkańców wzywa Sejm RP do przyśpieszenia prac nad dokonaniem zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii mających na celu zdelegalizowanie sprzedaży środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy, oraz wnosi o podjęcie przez władze Miasta działań zmierzających do zlikwidowania procederu sprzedaży tego typu środków chemicznych w Szczecinie.


Uzasadnienie:
Na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu 07 stycznia 2009 r. radni zapoznali się z opinią ekspertów dotyczącą wpływu środków chemicznych tzw. „dopalaczy” na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi, zakupujących tego typu preparaty w sklepie do tego przeznaczonym, otwartym w centrum Miasta, zaś 5 stycznia 2009 r. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności wystosowała apel do Wojewody Zachodniopomorskiego o kontrolę sklepu przez podległe mu służby.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej po wysłuchaniu opinii specjalistów z dziedziny toksykologii i psychiatrii jednogłośnie uznała za szkodliwe funkcjonowanie tego typu sklepów i zwróciła się do Prezydenta o wszczęcie działań zmierzających do przeciwdziałania temu zjawisku.

Jednocześnie Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej uznała, że Prezydent Miasta powinien zwrócić się z wnioskiem do Prokuratury o zbadanie, czy sprzedaż „dopalaczy” jest zgodna z prawem.

 

Bazyli Baran
Przewodniczący Rady Miasta SzczecinLista załączników:


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin