Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78146543

Aktualna strona: 583564

Wydrukowano: 33227

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2009 r.

Pełny Nr Uchwały: XXXI/781/09

Data uchwalenia: 2009/02/02

Typ Aktu prawnego:  Uchwała Rady Miasta 


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony


Lista załączników:


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin