Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Stanowiska Rady Miasta V kadencji

Pełny Nr Uchwały: LI/18/10

Data uchwalenia: 2010/09/27

Typ Aktu prawnego:  Stanowisko Rady Miasta 


w sprawie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w granicach portu morskiego w Szczecinie


STANOWISKO Nr 18/10
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 września 2010 r.

w sprawie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w granicach portu morskiego w Szczecinie.

Grunty na terenie szczecińskiego portu morskiego zostały przeznaczone na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, zgodnie z normą prawną wynikającą z art. 91 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami oraz przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku. Zgodnie z §1 pkt. l lit. g tego rozporządzenia, za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, uznaje się nieruchomości wykorzystane na porty i przystanie żeglugi śródlądowej. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie wykazu przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo obronnym, w poz. 122 wymieniony jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wraz z przedsiębiorstwami realizującymi zadania portowe na tym obszarze.

W oparciu o wyżej cytowane przepisy stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego powinna wynosić 0,3 % ceny nieruchomości, a nie jak obecnie 3%. Z informacji ogólnie dostępnych wiadomo, że firmy portowe w Gdańsku i Gdyni od 2005 roku ponoszą koszty użytkowania wieczystego według stawki 0,3%, co stawia je w pozycji korzystniejszej niż portowe firmy Szczecina, a co za tym idzie sytuacja ta może naruszać zasady uczciwej konkurencji.

W związku z powyższym Rada Miasta Szczecin wnosi o ustanowienie stawki 0,3% z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie na terenie portu morskiego w Szczecinie, z datą obowiązującą od 1.01.2011 roku.

Wobec upadającej gospodarki, a w szczególności gospodarki morskiej w Szczecinie, przyjęcie tego stanowiska do realizacji przez Radę Miasta jest obowiązkiem i powinno być wyrazem odpowiedzialności za losy naszego Miasta.

 

Bazyli Baran
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin


Załączniki:


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2012/10/05, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Marta Klimek, dnia: 2016/09/12 10:13:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Klimek 2016/09/12 10:13:31 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2012/10/05 09:05:45 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2012/10/05 08:59:19 nowa pozycja