Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2017 roku

Narada nr 13 z dnia 27 marca 2017

NARADA nr  13_2017

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 27 marca 2017 r.

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 25 kwietnia 2017 r.

 

1.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Spiżowej 11, stanowiącej działkę nr 19 o pow. 0,0710 ha, obr. 4133

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. D. Chłap, Kierownik WZiON

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie na Osiedlu Warszewo, w rejonie ulic Sarniej, Podmokłej, stanowiących działki nr 22/3 oraz nr 22/4 z obrębu 3079

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. D. Chłap, Kierownik WZiON

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Bluszczowej 9a

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. D. Chłap, Kierownik WZiON

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Przyszłości 13 stanowiącej działkę numer 353/1 z obrębu ewidencyjnego 4196

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. D. Chłap, Kierownik WZiON

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 37a - działka nr 4/6 z obrębu 2032

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. D. Chłap, Kierownik WZiON

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ulicy Panieńskiej 17 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zwrócono do wnioskodawcy

 

7.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zawadzkiego nr 145

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. D. Chłap, Kierownik WZiON

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Władysława Jagiełły 22 m 5

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stołczyn - Bajeczna 2" w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grabowo – Jana Kazimierza” w Szczecinie

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

11.Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Miasto Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. DANIEL

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

12.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie, przy ul. Śląskiej

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego lokalu niemieszkalnego –pomieszczenia gospodarczego nr 1a położonego w budynku przy ul. Księcia Bogusława X 29, w Szczecinie.

wnosi: p. Marcin Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Waszak, Zastępca Dyrektora WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

14.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie             

wnosi: p. Marcin Pawlicki, Zastępca PM                                                                                

prezentuje: p. P. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN (Wschodnia)

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

15.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie    

wnosi: p. Marcin Pawlicki, Zastępca PM                                                                    

prezentuje: p. P. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN ( Pokładowa)

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

16.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

wnosi: p. Marcin Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

17.Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

wnosi: p. Marcin Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

18.Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie poprzez likwidację wchodzących w skład tego zespołu: Szkoły Podstawowej nr 29 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie oraz Gimnazjum nr 55 przy Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś , Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

19.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej statutu

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 28  marca 2017 r.

 

1.Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś , Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś , Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie, ul. Eugeniusza Romera 2

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś , Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie, ul. Unisławy 26

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś , Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie, ul. Brodnicka 10

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś , Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie, ul. Andrzeja Małkowskiego 12

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś , Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza 40

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś , Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 58

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś , Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

9.Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś , Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

10.Projekt uchwały w sprawie nadania statutu XVI Liceum Ogólnokształcącemu w Szczecinie, ul. Xawerego Dunikowskiego 1

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś , Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do Porządku obrad sesji RM

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie celów zarządczych spółek i planów na 2017 rok.

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: Informację przyjęto.

 

2.Informacja, w sprawie remontu mostu Cłowego.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2017/03/29, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2017/03/29 10:04:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2017/03/29 10:04:12 nowa pozycja