Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2017 roku

Narada nr 9 z dnia 06 marca 2017

NARADA nr  9_2017

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 6 marca 2017 r.

 

Projekty uchwał

 

1.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. I. Bobrek, Dyrektor WZFM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku”

wnosi: p. K. Bogusławska, Dyrektor BS

prezentuje: p. Michał Przepiera, Zastępca PM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

4.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/630/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

5.Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. K. Soska, Zastępca PM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

6.Projekt uchwały zmieniającejuchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakład Usług Komunalnych”

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

7.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

8.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM


udostępnił: bpm, wytworzono: 2017/03/08, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2017/03/08 09:21:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2017/03/08 09:21:31 nowa pozycja