Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2017 roku

Narada nr 52 z dnia 23 listopada 2017

NARADA nr 52_2017

z dniu 23 listopada 2017 r.

 

Informacje:

 

1.Informacja, dot. sesji RM w dniu 21listopada 2017 r.

wnosi: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

prezentuje: p. P. Wachowicz, Dyrektor BPM

decyzja: Informację przyjęto.

 

Stanowiska Prezydenta Miasta:

 

1.Stanowisko PM, w sprawie przyjęcia przez radę Strategii „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na 2018 rok”

wnosi: p. K. Soska, Z-ca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: Prezydent Miasta, jako przewodniczący Rady Strategii, przyjmuje do realizacji program i kieruje pod obrady Rady Miasta Szczecin.

 

2.Stanowisko PM,w sprawie przyjęcia przez radę Strategii „Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020, z perspektywą na lata 2021-2024

wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: Prezydent Miasta, jako przewodniczący Rady Strategii, przyjmuje do realizacji program i kieruje pod obrady Rady Miasta Szczecin.

 

3.Stanowisko PM,w sprawie przyjęcia przez radę Strategii „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin, na lata 2017 – 2023”

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM

prezentuje: p. W. Rabińska, Dyrektor WUiAB

decyzja: Prezydent Miasta, jako przewodniczący Rady Strategii, przyjmuje do realizacji program i kieruje pod obrady Rady Miasta Szczecin.

 

Projekty uchwał na sesję RM w dniu 19 grudnia 2017

 

1.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr G21 położonego w Szczecinie przy ul. Jerzego Janosika 4 i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu.

wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

 

2.Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa  Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie

wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

 

3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego.

wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

 

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 2 położonego w budynku przy ul. Srebrnej 51 w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Srebrnej 51 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży

wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

 

5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nie spełniającego wymogu samodzielności nr 6a położonego w budynku przy ul. Monte Cassino 11 w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku przy ul. Monte Cassino 11 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży

wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM

prezentuje: p. K. Gajewski, Dyrektor WMiRSPN

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

 

6.Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody

wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKIOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

 

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

 

8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w obrębie 4029, stanowiącej działkę nr ewid. 97/1 o adresie ulica Henryka Jordana 14 i działkę nr 97/2

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

 

9.Projekt uchwały w sprawiewyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Artyleryjskiej, stanowiącej działkę nr 189/3 z obrębu 3040

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

 

10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 11, stanowiącej działkę nr 71 z obrębu 4080

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Z-ca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

 

11.Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Szczecin za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. i za okres od 01stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

prezentuje: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.

               

12.Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

wnosi: p. K. Soska, Z-ca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2017/11/27, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2017/11/27 11:33:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2017/11/27 11:33:42 nowa pozycja