Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2017 roku

Narada nr 39 z dnia 19 września 2017

Narada nr 39_2017
z dniu 19 września 2017 r.


Stanowiska Prezydenta Miasta:
1.Stanowisko Prezydenta Miasta, w sprawie przyjęcia przez Radę Strategii „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2017 – 2021” i skierowania projektu uchwały pod obrady Rady Miasta Szczecin
wnosi: p. K. Soska, Z-ca PM
prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektora WSS
decyzja: Prezydent, jako przewodniczący Rady Strategii, przyjmuje do realizacji program i kieruje pod obrady Rady Miasta Szczecin.

Projekty uchwał na sesję RM w dniu 17 października 2017

1.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - garażu nr gII położonego w Szczecinie przy ul. Milczańskiej nr 10 wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu garażu
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. M. Waszak, Z-ca Dyrektora WMiRSPN
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

2.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Gryczanej 12
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

3.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Radomskiej 38, sprzedawanej w drodze
bezprzetargowej na rzecz jej użytkowników wieczystych będących osobami fizycznymi
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej
w Szczecinie przy ul. Niedźwiedziej 30, działka nr 146 z obrębu 4107
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZION
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

5.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Policka 4” w Szczecinie
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. A. Nawacka - Górzeńska, Dyrektor BPPM
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

6.Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. P. Szczyrski, Dyrektor BOP
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

7.Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
wnosi: p. M. Pawlicki, Z-ca PM
prezentuje: p. M. Gwiazdowska, Miejski Konserwator Zabytków
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pn. "Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie"
wnosi: p. K. Soska, Z-ca PM
prezentuje: p. A. Ciemniak, Z-ca Dyrektora WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

9.Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień" w Szczecinie
wnosi: p. K. Soska, Z-ca PM
prezentuje: p. A. Ciemniak, Z-ca Dyrektora WSS
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin
– Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Reaktywacja poprzez certyfikację – odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy”
wnosi: p. K. Soska, Z-ca PM
prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOŚ
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

11.Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. D. Brzozowska, Dyrektor WPIOL
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

12.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
wnosi: p. S. Lipiński, Skarbnik Miasta
prezentuje: p. D. Brzozowska, Dyrektor WPIOL
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

13.Projekt uchwały w sprawie określenia trybu zbycia udziałów Gminy Miasto Szczecin w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
wnosi: p. M Przepiera, Z-ca PM
prezentuje: p. B. Śmiecińska, Dyrektor BNW
decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

informacje:

1.Informacja, w sprawie siatki połączeń po uruchomieniu pętli autobusowej przy ul. Turkusowej
wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM
prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ
decyzja: przekazano do dalszej analizy
 


udostępnił: bpm, wytworzono: 2017/09/22, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Iwona Łabaziewicz, dnia: 2017/09/22 10:52:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Łabaziewicz 2017/09/22 10:52:50 modyfikacja wartości
Iwona Łabaziewicz 2017/09/22 10:47:11 nowa pozycja