Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Narady prezydenckie w 2017 roku

Narada nr 11 z dnia 16 marca 2017

NARADA nr  11_2017

PREZYDENTA MIASTA Z ZASTĘPCAMI,

SEKRETARZEM MIASTA ORAZ SKARBNIKIEM MIASTA

w dniu 16 marca 2017 r.

 

Projekty uchwał:

 

1.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba nr 79,80.

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor  WZiON

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

2.Projekt uchwały w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2017

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

3.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/630/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych– wersja 2

wnosi: p. K. Soska, Zastępca PM

prezentuje: p. L. Rogaś, Dyrektor WOś

decyzja: zgłoszono do porządku obrad sesji RM

 

Stanowiska:

 

1.Stanowisko PM, w sprawie realizacji dochodów budżetowych miasta za rok 2016, w zakresie planowanych dochodów majątkowych, ze zbywania nieruchomości gruntowych.

wnosi: p. D. Wacinkiewicz, Zastępca PM

prezentuje: p. M. Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: Informacje przyjęto.

 

Informacje:

 

1.Informacja, w sprawie zadłużenia z tytułu opłaty dodatkowej, za przejazd bez ważnego biletu.     

wnosi: P. S.Lipiński, Skarbnik Miasta/ P. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. D. Pudło - Żylińska, Dyrektor WKs/ Gabriela Krefta – Marczak - Zastępca Dyrektora ZDiTM

decyzja: przekazano do dalszych analiz

 

2.Informacja, w sprawie postępowania wobec firmy Energopol - inwestycja przy ul. Gdańskiej.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: przeniesiono na kolejną Naradę

 

3.Informacja, w sprawie zarządzania Portem Jachtowym.

wnosi: p. M. Pawlicki, Zastępca PM

prezentuje: p. P. Adamczyk, Dyrektor WGKiOŚ

decyzja: Informację przyjęto.

               

4.Informacja, w sprawie lotniska Dąbie.

wnosi: p. M Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. M Przepiera, Zastępca PM

decyzja: Informację przyjęto.

 

5.Informacja, w sprawie planowanej inwestycji Tian Yu Sp. z o.o., przy ul. Portowej 14 a, w Szczecinie.

wnosi: p. M Przepiera, Zastępca PM

prezentuje: p. M Przepiera, Zastępca PM

decyzja: Informację przyjęto.

 

6.Informacja w sprawie budynku przy ul. Strzałowskiej.

realizuje: p. K. Soska, p. M Przepiera, Zastępcy PM

prezentuje: p. B. Bugajska, Dyrektor WSS/ p. M./ Latkowska, Dyrektor WZiON

decyzja: Informację przyjęto.


udostępnił: bpm, wytworzono: 2017/03/21, odpowiedzialny/a: Kinga Owczarek, wprowadził/a: Kinga Owczarek, dnia: 2017/03/21 09:01:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Owczarek 2017/03/21 09:01:39 nowa pozycja