Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 231/06 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2006 r.

Data podpisania: 2006/04/28

Data wejścia w życie: 2006/04/28


 

ZARZĄDZENIE NR 231/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2006 r.

        Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420) zarządzam, co następuje:


§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki własne o kwotę                                408 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                            90 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk          

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/11, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/11 14:04:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/11 14:04:31 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/11 14:01:36 nowa pozycja