Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 73/06 zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok

Data podpisania: 2006/02/10

Data wejścia w życie: 2006/02/10


 

ZARZĄDZENIE Nr 73/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 lutego 2006 r.

zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok

        Na podstawie art.186 ust. 5, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:


§ 1. Załącznik Nr 2 Zarządzenia Nr 9A/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r., (zm. Zarządzeniem Nr 71/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2006 r.), otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wz. Prezydenta Miasta        

Anna Nowak            
Zastępca Prezydenta        

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/07, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/29 12:16:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/29 12:16:25 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/07 12:53:05 nowa pozycja