Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 473/06 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2006 r.

Data podpisania: 2006/08/31

Data wejścia w życie: 2006/08/31ZARZĄDZENIE NR 473/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2006 r.

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708 ) zarządzam, co następuje:


§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki własne  o kwotę                                           834 802 zł
zgodnie z  załącznikiem  Nr 1.                                                                         

§ 2. Zmniejsza się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych                                
z zakresu administracji rządowej  z mocy ustaw o  kwotę                                      882 940 zł
zgodnie z  załącznikiem  Nr 1.                                                                                
                                                                                 
§ 3. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację w drodze                                  107 800 zł
porozumień między  jednostkami  samorządu terytorialnego                                             
zgodnie z  załącznikiem  Nr 1.                                                                                
 
§ 4. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.
                                                                      
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2.
 
§ 6. Zarządzenie  wchodzi w  życie  z  dniem  podpisania.
 
 
Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk          
 

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/11/08, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/08 15:39:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/08 15:39:55 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/11/08 15:18:17 nowa pozycja