Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 576/06 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr LXIII/1172/06

Data podpisania: 2006/10/27

Data wejścia w życie: 2006/10/27


ZARZĄDZENIE NR 576/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 października 2006 r.

 

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr LXIII/1172/06 z dnia 16.10.2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok.        Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr LXIII/1172/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16.10.2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2 i 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                 Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                                   Marian Jurczykudostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/11/24, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/24 11:20:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/24 11:20:59 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2006/11/24 09:25:59 nowa pozycja