Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 388/06 w sprawie przyjmowania interesantów w Wydziale Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/07/17

Data wejścia w życie: 2006/07/17


 

ZARZĄDZENIE NR 388/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 17 lipca 2006 r.

w sprawie przyjmowania interesantów w Wydziale Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie § 28 ust. 2 Regulaminu pracy stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 569/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 października 2003 r. w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 328/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 4 sierpnia 2004 r., Zarządzenie Nr 505/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 listopada 2004 r., Zarządzenie Nr 187/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 kwietnia 2005 r., Zarządzenie Nr 626/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 listopada 2005 r.) zarządzam, co następuje :


    § 1. W celu przyśpieszenia załatwiania spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o sprzedaż lokali - ustalam indywidualny sposób przyjmowania interesantów w Wydziale Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych w Referacie ds. Prywatyzacji Lokali. 

    § 2. Interesanci w Referacie ds. Prywatyzacji Lokali w Wydziale Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych przyjmowani są wyłącznie w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach pracy Urzędu. 

    § 3. Przyjmowanie interesantów w sposób indywidualny, o którym mowa w § 2 odbywać się będzie do dnia 31 grudnia 2006r. 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/17, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/17 11:14:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/17 11:14:59 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 11:14:17 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 11:12:39 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/17 11:10:49 nowa pozycja