Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 295/06 w sprawie zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.

Data podpisania: 2006/05/30

Data wejścia w życie: 2006/05/30


 

ZARZĄDZENIE NR 295/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.

        Na podstawie § 22 uchwały Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk         

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/07/26, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/07/26 15:15:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/07/26 15:15:10 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/26 15:14:29 nowa pozycja