Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 595/06 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2006 r.

Data podpisania: 2006/11/10

Data wejścia w życie: 2006/11/10


ZARZĄDZENIE NR 595/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 listopada 2006 r.w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2006 r.


        Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Dz.U. Nr 45, poz. 319; Dz.U. Nr 104, poz. 708,Nr 170 poz.1217,1218) oraz § 22 uchwały Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok zarządzam, co następuje:§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów, Kierownikom Biur wymienionych w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                    Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                       Marian Jurczyk

    
udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/11/24, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/24 13:41:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/24 13:41:33 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2006/11/24 12:52:48 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2006/11/24 12:45:34 nowa pozycja