Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 456/06 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach związanych z realizacją kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/08/23

Data wejścia w życie: 2006/08/23


 

ZARZĄDZENIE Nr 456/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 sierpnia 2006r.

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach związanych z realizacją kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Szczecin.

        Na podstawie § 7 ust. 3 Załącznika do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin ( zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 494/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 września 2005 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach związanych z realizacją kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Szczecin, § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Wzory druków zgłoszenia szkód zawierają załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Sposób zgłoszenia szkody komunikacyjnej określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia ”.

„§ 3. Załącznik nr 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. Zgłoszenie szkody komunikacyjnej odbywać się będzie poprzez usługę Telepomoc PZU.

§ 2. Szkodę można zgłosić telefonicznie z dowolnego miejsca przez całą dobę pod podanymi numerami telefonów:

0 801 102 102 – z telefonu stacjonarnego

(0 22) 566 55 55 – z telefonu stacjonarnego lub komórkowego.”

§ 4. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 494/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 września 2005 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach związanych z realizacją kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, nie ulegają zmianie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2006/09/19, odpowiedzialny/a: Elżbieta Bendykowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/19 14:48:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/19 14:48:49 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/19 14:25:04 nowa pozycja