Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 226/06 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr LV/1036/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 r.

Data podpisania: 2006/04/25

Data wejścia w życie: 2006/04/25


 

ZARZĄDZENIE NR 226/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr LV/1036/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 r.

        Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr LV/1036/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2 i 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk          

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/11, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/11 13:18:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/11 13:18:33 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/11 11:31:10 nowa pozycja