Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 586/06 zmieniające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2006/11/02

Data wejścia w życie: 2006/11/02


ZARZĄDZENIE NR 586/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 listopada 2006 r.

zmieniające szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie § 57 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) zarządzam, co następuje : 

   § 1. W „Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin” stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 248/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin w § 18 wprowadza się następujące zmiany :

1) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie :
„3) rozpatrywanie wniosków o zamianę mieszkań z urzędu – w celu poprawy warunków
mieszkaniowych”,

2) w ust. 5 pkt 2 dodaje się lit. g w brzmieniu :
„g) zamian międzylokatorskich lokali mieszkalnych”.

  § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 248/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin nie ulegają zmianie.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/11/02, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/02/19 15:06:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/02/19 15:06:00 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2006/11/02 13:27:29 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2006/11/02 13:23:29 nowa pozycja