Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 224/06 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2006 rok

Data podpisania: 2006/04/25

Data wejścia w życie: 2006/04/25


 

ZARZĄDZENIE NR 224/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Szczecin ustawami na 2006 rok

        Na podstawie § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U Nr 100, poz.1077, zmiana z 2002 roku: Dz.U. Nr 12 poz.113) zarządzam, co następuje:


    § 1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19A/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin ustawami na 2006 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

    § 2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19A/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin ustawami na 2006 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

    § 3. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19A/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin ustawami na 2006 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk          

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/11, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/11 09:09:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/11 09:09:29 nowa pozycja