Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 8A/06 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2006 rok.

Data podpisania: 2006/01/06

Data wejścia w życie: 2006/01/01


 

ZARZĄDZENIE Nr 8A/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 06 stycznia 2006 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2006 rok.

        Na podstawie z art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104, zmiana z 2005 roku : Dz.U.Nr 169 poz.1420) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Miasta na 2006 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz określonym dysponentom zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 

Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk         

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/07/28, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/07/28 13:58:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/07/28 13:58:08 nowa pozycja