Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 158/06 w sprawie określenia wysokości cen za dzierżawę nabrzeży miejskich

Data podpisania: 2006/03/22

Data wejścia w życie: 2006/03/22


 

ZARZĄDZENIE NR 158/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 marca 2006 r.

w sprawie określenia wysokości cen za dzierżawę nabrzeży miejskich.

        Na podstawie art.31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz 128 ) zarządzam co następuje:


§ 1.1. Ustala się wysokość cen za dzierżawę nabrzeży miejskich oraz pasa technicznego przy nabrzeżach będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, stanowiącego Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Opłata za postój jednej barki za jedną dobę – 20,13 zł

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do
Zarządzenia Nr 158/06
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie określenia wysokości cen za dzierżawę nabrzeży miejskich.

L.p

Nazwa obiektu

Cena brutto za 1 mb rocznie

1.

Nabrzeże Elbląskie
Nabrzeże Regalica

219,60 zł
219,60 zł

2.

Nabrzeże Kanału Zielonego I
Bulwar Gdyński
Bulwar Piastów Pomorskich
Bulwar Nadodrzański I etap 155 mb

244,00 zł
244,00 zł
244,00 zł
244,00 zł

3.

Bulwar Beniowskiego – przystań kajakowa 22 mb
Przyczółki mostu Portowego
Przyczółki mostu Cłowego
Bulwar Gdański


134,20 zł
134,20 zł
134,20 zł
134,20 zł

4.

Nabrzeże Kanału Zielonego II
Nabrzeże Kanału Zielonego II
Bulwar Beniowskiego
Bulwar Wyspy Puckiej

24,40 zł
24,40 zł
24,40 zł
24,40 zł

5.

Korzystanie z pasa technicznego

7,32 zł

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2006/08/09, odpowiedzialny/a: Janina Podleśna, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 14:56:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 14:56:27 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/09 12:18:29 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/09 12:18:00 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/09 12:14:35 nowa pozycja