Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 247/06 w sprawie powołania członków Kapituły tytułu “Ambasador Szczecina”

Data podpisania: 2006/05/04

Data wejścia w życie: 2006/05/04


 

ZARZĄDZENIE NR 247/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 4 maja 2006 r.

w sprawie powołania członków Kapituły tytułu “Ambasador Szczecina”.

        Na podstawie § 4 Regulaminu nadawania honorowego tytułu “Ambasador Szczecina” stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 108/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie honorowego tytułu “Ambasador Szczecina” zarządzam, co następuje:


    § 1. Powołuje się członków Kapituły honorowego tytułu “Ambasador Szczecina”

1) Anna Nowak –    Przewodnicząca Kapituły

2) Edmund Runowicz –    Prezydent Miasta Szczecina w latach 2001 – 2002

3) Marek Koćmiel –    Prezydent Miasta Szczecina w latach 2000 – 2001

4) Bartłomiej Sochański –    Prezydent Miasta Szczecina w latach 1994 – 1998

5) Władysław Lisewski –    Prezydent Miasta Szczecina w latach 1991 – 1994

6) Jan Czesław Bielecki –    Prezydent Miasta Szczecina w latach 1990 – 1991

7) Ryszard Rotkiewicz –    Prezydent Miasta Szczecina w latach 1984 – 1994

8) Jan Stopyra –    Prezydent Miasta Szczecina w latach 1972 – 1984

9) Andrzej Łapkiewicz –    Redaktor Naczelny “Kuriera Szczecińskiego”

10) Wojciech Jachim –    Redaktor Naczelny “Gazety Wyborczej” O/Szczecin

11) Maciej Gładysiewicz –    Redaktor Naczelny “Głosu Szczecińskiego”

12) Zbigniew Kosiorowski –    Redaktor Naczelny, Prezes “Polskiego Radia Szczecin”

13) Krzysztof Matlak –    Dyrektor i Redaktor Naczelny Telewizji Polskiej S.A. O/Szczecin

14) Prof. dr hab. med. Przemysław Nowacki –    Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Województwa Zachodniopomorskiego

15) Andrzej Oryl –    Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Miasta Szczecin

16) Urszula Berlińska –    Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Szczecin 

    § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 90/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2003 r., w sprawie powołania członków Kapituły tytułu “Ambasador Szczecina” (zm. Zarządzenie Nr 286/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 19 maja 2003 r., zm. Zarządzenie Nr 174/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 11 kwietnia 2005 r.) 

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, wytworzono: 2006/08/14, odpowiedzialny/a: Katarzyna Stoma, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/14 15:54:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/14 15:54:00 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/14 13:33:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/14 13:30:29 nowa pozycja