Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 9A/06 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok

Data podpisania: 2006/01/09

Data wejścia w życie: 2006/01/01


 

ZARZĄDZENIE Nr 9A/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 9 stycznia 2006 r.

w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok

        Na podstawie art.186 ust. 5, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok.

1) Harmonogram dochodów budżetowych ustalam w szczegółowości do dysponentów i miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Harmonogram wydatków budżetowych ustalam w szczegółowości do dysponentów i miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Realizacja wydatków budżetowych nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 w układzie narastającym.

§ 3. Dyrektorzy wydziałów i Kierownicy biur Urzędu Miejskiego będący dysponentami środków budżetowych realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie.

§ 4. Nadzór nad realizacją harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych powierzam Dyrektorowi Wydziału Księgowości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

 

Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk         

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/07/28, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/07/28 13:31:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/07/28 13:31:02 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/28 13:27:58 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/28 13:24:37 nowa pozycja