Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 145/06 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Szczecina

Data podpisania: 2006/03/17

Data wejścia w życie: 2006/04/22


 

ZARZĄDZENIE NR 145/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2006 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Szczecina.

Na podstawie art. 6 pkt 15, oraz art.86 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.. U. Nr 64, poz. 593; Nr 99, poz. 1001; Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565; Nr 94, poz. 788; Nr 164, poz. 1366; Nr 175, poz. 1462; Nr 179, poz. 1487; Nr 180, poz. 1493) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje :


    § 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2006 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Szczecina, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczym w Szczecinie, określonych w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

 

 

Załącznik
Do Zarządzenia Nr 145/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 17 marca 2006r.

L.p.

Nazwa placówki

Adres

Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce w zł. w 2006 r.

1.

Dom Dziecka Nr 1

ul. Broniewskiego 16
71-460 Szczecin

2 570,-

2.

Dom Dziecka Nr 2

ul. Walecznych 23
70-774 Szczecin

2 669,-

3.

Pogotowie Opiekuńcze

ul. Łabędzia 4
71-453 Szczecin

2 394,-

4.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1

ul. Mączna 16,
70-780 Szczecin

1 584,-

5.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2

ul. Bolesława Śmiałego 19/4
70-347 Szczecin

1 700,- (prognoza)

6.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3

ul. Różowa 8/2,
70-781 Szczecin

1 907,-

7.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4

Al. Wojska Polskiego 95,
70-481 Szczecin

2 245,-

8.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 5

ul. Św. Wojciecha 1/6,
70-410 Szczecin

1 681,-

9.

Rodzinny Dom Dziecka Nr 6

ul. Jana Papugi 10,
71-086 Szczecin

2 156,-

 


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2006/08/09, odpowiedzialny/a: Violetta Kawecka, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 14:55:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 14:55:29 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/09 10:47:33 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/09 10:39:13 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/09 10:35:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/09 10:32:49 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/09 10:32:00 nowa pozycja