Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 421/06 zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok

Data podpisania: 2006/07/28

Data wejścia w życie: 2006/07/28ZARZĄDZENIE Nr 421/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 lipca 2006 r.

zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok

Na podstawie art.186 ust. 5, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 roku Nr 45 poz.319; Dz.U. Nr 104, poz. 708), zarządzam, co następuje:


§1. Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 9A/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 r., (zm. Zarządzeniem Nr 71/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2006 r., Zarządzeniem Nr 73/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 10 lutego 2006 r., Zarządzeniem Nr 91/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 21 lutego 2006 r., Zarządzeniem Nr 96/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 22 lutego 2006 r., Zarządzeniem Nr 168/06 z dn. 28 marca 2006 r., Zarządzeniem Nr 189/06 z dn. 7 kwietnia 2006 r., Zarządzeniem Nr 225/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 25 kwietnia 2006 r., Zarządzeniem Nr 233/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 28 kwietnia 2006 r., Zarządzeniem Nr 294/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 30 maja 2006 r, Zarządzeniem Nr 352/06 Prezydentem Miasta Szczecin z dn. 30 czerwca 2006 r., Zarządzeniem Nr 383/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 14 lipca 2006 r.), otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk           

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/11/08, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/08 13:45:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/08 13:45:25 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/11/08 13:36:23 nowa pozycja