Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 419/06 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr LX/1116/06 z dnia 24.07.2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/07/28

Data wejścia w życie: 2006/07/28


 

ZARZĄDZENIE NR 419/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 lipca 2006 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr LX/1116/06 z dnia 24.07.2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr LX/1116/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24.07.2006 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2 i 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Prezydent Miasta

Marian Jurczyk

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/11/08, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/08 12:05:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/08 12:05:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/11/08 11:47:00 nowa pozycja