Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 125/06 w sprawie powołania zespołu ds. utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinie

Data podpisania: 2006/03/06

Data wejścia w życie: 2006/03/06


 

ZARZĄDZENIE NR 125/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 marca 2006 r.

w sprawie powołania zespołu ds. utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinie

        Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje :


    § 1. W celu usprawnienia procesu związanego z utworzeniem Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Szczecin powołuję Zespół zadaniowy w składzie :

Przewodniczący :

1) Urszula Berlińska - Dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

Członkowie:
2) Małgorzata Jankowska - Miejski Konserwator Zabytków
3) Izabela Maszkiewicz - Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
4) Wiesława Rabińska - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej
5) Tadeusz Żabiński - Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich
6) Maciej Cehak - Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta
7) Wojciech Wnuk - Geodeta Miasta
8) Michał Przepiera - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
9) Jan Łukaszewski - Architekt Miasta

Sekretarz :
8) Ewa Kordus - Kierownik Referatu w Wydziale Strategii Rozwoju i Promocji Miasta 

    § 2. Zadaniem zespołu jest koordynacja prac w zakresie utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie byłej Fabryki Papieru Szczecin - Skolwin S.A.

    § 3. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów oraz kierowników biur Urzędu Miasta do ścisłej współpracy z Zespołem i traktowanie ustaleń Zespołu, a także potrzeb wynikających z procedur przygotowania nieruchomości do zbycia jako zadań priorytetowych. 

    § 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków budżetowych, promocji miasta oraz przeciwdziałaniu bezrobociu. 

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, wytworzono: 2006/08/08, odpowiedzialny/a: Olga Nowicka, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/22 10:32:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/22 10:32:12 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 13:12:27 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/08 13:10:50 nowa pozycja