Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 655/06 w sprawie ustalenia listy szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym i które otrzymają dotację w 2007 roku

Data podpisania: 2006/12/08

Data wejścia w życie: 2006/12/08ZARZĄDZENIE NR 655/06 
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia listy szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym i które otrzymają dotację w 2007 roku

        Na podstawie § 3 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXI/1137/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2006 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, zmienionej Uchwałą Nr LXII/1158/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 września 2006 r. zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ustalam listę dotowanych szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, które złożyły wniosek o udzielenie dotacji w 2007 r., jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty.§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie

    Zgodnie z zapisem § 3 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXI/1137/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, zmienionej uchwały Nr LXII/1158/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 września 2006 r., istnieje konieczność ustalenia przez Prezydenta Miasta listy na 2007 rok dotowanych szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym.
Lista zawiera wykaz publicznych szkół , które zgodnie z zapisem § 1, ust.1 wskazanej powyżej uchwały mogą otrzymać dotację w 2007 roku oraz w wymaganym terminie złożyły wniosek o jej udzielenie.
Spełnienie przez powyższe jednostki warunków określonych w przedmiotowej uchwale oraz udzielenie im dotacji wynika z zapisu art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2007/01/05, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Jolanta Cętka-Sobotkiewicz, dnia: 2007/01/05 12:57:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz 2007/01/05 12:57:39 modyfikacja wartości
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz 2007/01/05 12:56:16 modyfikacja wartości
Jolanta Cętka-Sobotkiewicz 2007/01/05 12:49:15 nowa pozycja