Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68640963

Aktualna strona: 102259

Wydrukowano: 2809

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 467/06 zmieniające zarządzenie w sprawie udekorowania flagami narodowymi obiektów komunalnych

Data podpisania: 2006/08/30

Data wejścia w życie: 2006/08/30


 

ZARZĄDZENIE NR 467/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie udekorowania flagami narodowymi obiektów komunalnych.

        Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005r. Nr 235, poz 2000) w związku z art.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności (Dz. U. Nr 155, poz. 1295), zarządzam, co następuje :


    § 1. W Zarządzeniu Nr 283/2000 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 października 2000r. w sprawie udekorowania flagami narodowymi obiektów komunalnych § 1 otrzymuje brzmienie:
“§ 1. Wprowadzam obowiązek dekorowania flagami narodowymi gmachu Urzędu Miasta Szczecin i budynków jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w związku z obchodami świąt państwowych i lokalnych w dniach:
1) 26 kwietnia – Święto Zdobycia Szczecina,
2) 1 maja – Święto Pracy,
3) 3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja,
4) 9 maja – Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności,
5) 5 lipca – Dzień Ustanowienia Administracji Polskiej w Szczecinie,
6) 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego,
7) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
8) 31 sierpnia - Dzień Solidarności i Wolności.”

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 283/2000 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 października 2000r. w sprawie udekorowania flagami narodowymi obiektów komunalnych pozostają bez zmian.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Uzasadnienie

W związku z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności wprowadza się obowiązek dekorowania flagami narodowymi gmachu Urzędu Miasta Szczecin oraz budynków jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w dniu 31 sierpnia. Dzień ten został ustanowiony Dniem Solidarności i Wolności.

 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin