Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 168/06 zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok

Data podpisania: 2006/03/28

Data wejścia w życie: 2006/03/28


 

ZARZĄDZENIE Nr 168/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 marca 2006 r.

zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok

        Na podstawie art.186 ust. 5, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, zmiana z 2005 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1420), zarządzam, co następuje:


§ 1. Załącznik Nr 1 i Nr 2 Zarządzenia Nr 9A/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r., (zm. Zarządzeniem Nr 71/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2006 r., zm. Zarządzeniem Nr 73/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 10 lutego 2006 r., zm. Zarządzeniem Nr 91/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 21 lutego 2006 r., zm. Zarządzeniem Nr 96/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 22 lutego 2006 r.), otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk         

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/09, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/09 14:34:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/09 14:34:54 nowa pozycja