Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 517/06 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2006 r.

Data podpisania: 2006/09/28

Data wejścia w życie: 2006/09/28ZARZĄDZENIE NR 517/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2006 r.

        Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Dz.U. Nr 45, poz. 319; Dz.U. Nr 104, poz. 708) oraz § 22 uchwały Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów, Kierownikom Biur wymienionych w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. Prezydenta Miasta         

dr Zbigniew Zalewski         
Zastępca Prezydenta         


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/11/20, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/20 14:45:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/20 14:45:22 nowa pozycja