Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 71/06 zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok

Data podpisania: 2006/02/10

Data wejścia w życie: 2006/02/10


 

ZARZĄDZENIE Nr 71/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 lutego 2006 r.

zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok

Na podstawie art.186 ust. 5, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:§ 1. Załącznik Nr 2 Zarządzenia Nr 9A/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. , otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wz. Prezydenta Miasta         

Anna Nowak                 
Zastępca Prezydenta         

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/07/25, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/29 12:14:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/29 12:14:42 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/25 15:00:03 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/25 12:47:45 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/25 12:44:33 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/25 12:42:32 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/25 12:37:46 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/25 12:32:28 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/25 12:31:30 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2006/07/25 11:34:10 nowa pozycja