Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 518/06 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2006 r.

Data podpisania: 2006/09/28

Data wejścia w życie: 2006/09/28ZARZĄDZENIE NR 518/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 wrzesień 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2006 r.

    Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708 ) zarządzam, co następuje


§ 1. Zmniejsza się dochody i wydatki własne o kwotę 485 919 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                                        6 948 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy                71 400 zł
porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. Prezydenta Miasta         

dr Zbigniew Zalewski         
Zastępca Prezydenta          udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/11/20, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/20 15:10:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/20 15:10:56 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/11/20 15:01:53 nowa pozycja