Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 72/06 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2006 r.

Data podpisania: 2006/02/10

Data wejścia w życie: 2006/02/10


 

ZARZĄDZENIE NR 72/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lutego 2006 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2006 r.

        Na podstawie art. 175 ust.5 oraz art.186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, zmiana z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420) zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wz. Prezydenta Miasta        

Anna Nowak            
Zastępca Prezydenta        

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/07, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/29 12:15:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/29 12:15:46 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/07 12:54:57 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/07 11:46:05 nowa pozycja