Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 167/06 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2006 r.

Data podpisania: 2006/03/28

Data wejścia w życie: 2006/03/28


 

ZARZĄDZENIE NR 167/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28.03.2006 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2006 r.

Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, zmiana z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420) zarządzam, co następuje:


§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki własne o kwotę                                          670 411 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                                 13 199 893 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu porozumień z organami administracji rządowej o kwotę                        238 500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk          

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/09, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 14:57:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 14:57:33 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/09 14:15:14 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/09 14:14:55 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/09 14:14:33 nowa pozycja