Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 575/06 zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok

Data podpisania: 2006/10/27

Data wejścia w życie: 2006/10/27


ZARZĄDZENIE Nr 575 / 06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 października 2006 r.zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok        Na podstawie art.186 ust. 5, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 roku Nr 45 poz.319; Dz.U. Nr 104, poz. 708), zarządzam, co następuje:


§1. Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 9A/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 r., (zm. Zarządzeniem Nr 71/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2006 r., Zarządzeniem Nr 73/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 10 lutego 2006 r., Zarządzeniem Nr 91/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 21 lutego 2006 r., Zarządzeniem Nr 96/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 22 lutego 2006 r., Zarządzeniem Nr 168/06 z dn. 28 marca 2006 r., Zarządzeniem Nr 189/06 z dn. 7 kwietnia 2006 r., Zarządzeniem Nr 225/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 25 kwietnia 2006 r., Zarządzeniem Nr 233/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 28 kwietnia 2006 r., Zarządzeniem Nr 294/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 30 maja 2006 r, Zarządzeniem Nr 352/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn.30 czerwca 2006 r., Zarządzeniem Nr 383/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 14 lipca 2006 r., Zarządzeniem Nr 421/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 28 lipca 2006 r., Zarządzeniem Nr 472/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 31 sierpnia 2006 r., Zarządzeniem Nr 487/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września 2006 r., Zarządzeniem Nr 519/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 września 2006r., Zarządzeniem Nr 560/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 października 2006 r.), otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                             Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                              Marian Jurczyk     

        
udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/11/23, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/24 11:21:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/24 11:21:19 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2006/11/23 11:49:09 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2006/11/23 11:34:34 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2006/11/23 11:33:42 nowa pozycja