Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 636/06 w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 rok

Data podpisania: 2006/11/27

Data wejścia w życie: 2006/11/27


    ZARZĄDZENIE NR 636/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 listopada 2006 r.w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 rok 


        Na podstawie § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U Nr 135, poz.955) zarządzam, co następuje: 

    § 1. Ustala się projekt planu finansowego na 2007 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań gminy przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji na ten cel oraz kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 

    § 2. Ustala się projekt planu finansowego na 2007 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji na ten cel oraz kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

    § 3. Ustala się projekt planu finansowego na 2007 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań gminy, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji na ten cel ustaloną przez Prezesa Krajowego Biura Wyborczego, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 


                                                                                                                                                                        wz. Prezydenta Miasta 
                                                                                                                                                                        dr Zbigniew Zalewski 
                                                                                                                                                                         Zastępca Prezydenta


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/01/10, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/01/10 13:37:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/01/10 13:37:35 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/01/10 13:29:36 nowa pozycja