Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 95/06 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2006 r.

Data podpisania: 2006/02/22

Data wejścia w życie: 2006/02/22


 

ZARZĄDZENIE NR 95/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 lutego 2006 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2006 r.

        Na podstawie art.173 ust.5, art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, zmiana z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420) oraz § 22 uchwały Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

"§ 3. Ustalam układ wykonawczy w zakresie wydatków majątkowych Miasta Szczecin na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia."

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk          

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/08, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/08 08:28:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/08 08:28:02 nowa pozycja