Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 225/06 zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok

Data podpisania: 2006/04/25

Data wejścia w życie: 2006/04/25


 

ZARZĄDZENIE Nr 225/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

zmieniające harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok

        Na podstawie art.186 ust. 5, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, zmiana z 2005 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1420), zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 9A/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2006 r., (zm. Zarządzeniem Nr 71/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2006 r., Zarządzeniem Nr 73/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 10 lutego 2006 r., Zarządzeniem Nr 91/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 21 lutego 2006 r., Zarządzeniem Nr 96/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 22 lutego 2006 r., Zarządzeniem Nr 168/06 z dn. 28 marca 2006 r., Zarządzeniem Nr 189/06 z dn. 7 kwietnia 2006 r.), otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału Inwestycji Miejskich.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk          

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/08/11, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/11 11:00:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/11 11:00:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/11 10:55:33 nowa pozycja