Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 268/06 w sprawie powołania komisji stypendialnych ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecina w zakresie muzyki i sztuk wizualnych

Data podpisania: 2006/05/15

Data wejścia w życie: 2006/05/15


ZARZĄDZENIE 268/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z 15 maja 2006 r.

w sprawie powołania komisji stypendialnych ds. Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecina w zakresie muzyki i sztuk wizualnych

Na podstawie § 2 ust.1 Regulaminu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecina stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1174/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 maja 2002 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych. zarządzam, co następuje :

§ 1. Powołuję Komisje Stypendialne:

1) Komisja ds. muzyki w składzie:

Przewodniczący:
a) Andrzej Oryl – dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

Członkowie Komisji:
b) Dariusz Dyczewski - Przedstawiciel Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Filia w Szczecinie i Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Leonarda Piwoni
c) Danuta Rodziewicz - Przedstawiciel Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego
d) Iwona Mróz-Dudek - Przedstawiciel Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia
e) Paweł Majewski - Przedstawiciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego
f) Olena Swiridenko - Przedstawiciel Społecznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
g) Anna Kubiak - Przedstawiciel Państwowego Ogniska Baletowego
h) Iwona Wiśniewska - Salamon, muzykolog, dyrygent Chóru Kameralnego Akademii Rolniczej (niezależny ekspert)
i) Paweł Bartnik - Przedstawiciel Komisji ds. Edukacji i Kultury Rady Miasta

2) Komisja ds. sztuk wizualnych w składzie:

Przewodniczący:
a) Andrzej Oryl – dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

Członkowie Komisji:
b) Ryszard Tokarczyk - Przedstawiciel Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej
c) Ryszard Szymański - Przedstawiciel Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusi
d) Maria Glińska – v-ce prezes Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki (niezależny ekspert)
e) Paweł Bartnik - Przedstawiciel Komisji ds. Edukacji i Kultury Rady Miasta

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, wytworzono: 2007/02/08, odpowiedzialny/a: Cichy Cezary, wprowadził/a: Bartosz Jezierski, dnia: 2007/02/09 14:20:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bartosz Jezierski 2007/02/09 14:20:53 modyfikacja wartości
Bartosz Jezierski 2007/02/09 14:11:02 modyfikacja wartości
Bartosz Jezierski 2007/02/09 13:50:33 modyfikacja wartości
Bartosz Jezierski 2007/02/08 15:25:24 nowa pozycja