Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 684/06 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2006 r.

Data podpisania: 2006/12/19

Data wejścia w życie: 2006/12/19


ZARZĄDZENIE NR 684/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 19 grudnia 2006 r.w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2006 r.        Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Dz.U. Nr 45, poz.319; Dz.U. Nr 104, poz.708,Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187, poz.1381 ) oraz § 22 uchwały Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów, Kierownikom Biur wymienionych w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
                                                                                                                                                    Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                        Piotr Krzystek

    
udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/12/28, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2006/12/28 09:52:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2006/12/28 09:52:04 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2006/12/28 09:41:01 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2006/12/28 09:34:26 nowa pozycja