Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 19A/06 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin ustawami na 2006 rok

Data podpisania: 2006/01/09

Data wejścia w życie: 2006/01/01


 
ZARZĄDZENIE NR 19A/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia  9 stycznia  2006 r.
 
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin ustawami  na 2006 rok
 
        Na podstawie z art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104, zmiana z 2005 roku : Dz.U.Nr 169 poz.1420) zarządzam, co nastepuje:

 
§ 1. Ustalam plan finansowy na 2006 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji  na ten cel  oraz kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.                                                                           
                                                                                 
                                                                                 
§ 2. Ustalam plan finansowy na 2006 rok  zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań  gminy, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji  na ten cel  oraz kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.                                                                           
                                                                                 
                                                                      
§ 3. Ustalam plan finansowy na 2006 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań gminy, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji  na ten cel  ustaloną  przez  Prezesa Krajowego Biura Wyborczego, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.                                                                                 
                                                                                 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.
 
 
Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk         
 

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/07/28, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/07/28 15:07:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/07/28 15:07:17 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/28 14:41:53 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/28 14:38:45 nowa pozycja