Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 692/06 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2006 r.

Data podpisania: 2006/12/29

Data wejścia w życie: 2006/12/29


ZARZĄDZENIE NR 692/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 grudnia 2006 r.


w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2006 r.


        Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187 poz.1381 ) zarządzam, co następuje: 

    § 1.  Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań w drodze
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę                                     56 324 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

    § 2.  Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

    § 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów
wymienionych w załączniku Nr 2. 

    § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                          Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                                                             Piotr Krzystek

            
udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/01/08, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/01/08 14:50:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/01/08 14:50:13 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/01/08 14:15:51 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/01/08 14:15:00 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/01/08 14:13:21 nowa pozycja