Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 694/06 w sprawie harmonogramu realizacji projektu budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok

Data podpisania: 2006/12/29

Data wejścia w życie: 2006/12/29


ZARZĄDZENIE Nr 694/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 grudnia 2006 r.


w sprawie harmonogramu realizacji projektu budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok 
 

        Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku, zm. z 2006 roku: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; Dz.U. Nr 45, poz.319; Dz.U. Nr 104, poz.708; Dz.U. Nr 170, poz. 1217, 1218; Dz.U. Nr 187, poz. 1381), zarządzam, co następuje: 


    § 1. Ustalam harmonogram realizacji projektu budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok.
1) Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych ustalam w szczegółowości do miesięcy i dysponentów załącznikiem nr 1.
2) Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku ustalam w szczegółowości do dysponentów zgodnie z załącznikiem nr 2. 

    § 2. Realizacja wydatków budżetowych planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 w układzie narastającym. 

    § 3. Dyrektorzy wydziałów i Kierownicy biur Urzędu Miasta będący dysponentami środków budżetowych realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie. 

    § 4. Nadzór nad realizacją harmonogramu realizacji projektu budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok powierzam Dyrektorowi Wydziału Księgowości. 

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.                                                                                                                                                                                             Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                                                               Piotr Krzystek

    
udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/01/08, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/01/08 15:14:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/01/08 15:14:21 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/01/08 15:07:38 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/01/08 15:02:07 nowa pozycja