Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 479/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2008/11/04

Data wejścia w życie: 2008/11/04


ZARZĄDZENIE NR 479/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 3 listopada 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin

        Na podstawie § 2 ust. 2 Instrukcji Inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 585/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości (zm.: Zarządzenie Nr 69/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lutego 2008 r., Zarządzenie Nr 349/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 sierpnia 2008 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 649/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin ( zm.: Zarządzenie Nr 576/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 listopada 2007 r., Zarządzenie Nr 226/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. ) § 1 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Barbara Żegadło - Główny Specjalista w Wydziale Oświaty,”


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2008/11/03, odpowiedzialny/a: Wnuk Wojciech, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/11/12 13:02:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/11/12 13:02:08 modyfikacja wartości
Wojciech Wnuk 2008/11/04 10:54:04 nowa pozycja