Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 528/08 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2008 rok

Data podpisania: 2008/11/28

Data wejścia w życie: 2008/11/28


ZARZĄDZENIE NR 528/08 
Prezydenta Miasta Szczecin 
z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2008 rok
 

Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217, 1218; Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791,Nr 140 poz. 984 ) zarządzam, co następuje:


§ 1.
 Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 13A/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 stycznia 2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2008 r., (zm.Zarządzeniem Nr 70/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lutego 2008 r., Zarządzeniem Nr 98A/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2008 r., Zarządzeniem Nr 112/08 z dnia 10 marca 2008 r., Zarządzeniem Nr 162/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem Nr 186 z dnia 29 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem Nr 220 z dnia 26 maja 2008 r.,Zarządzeniem Nr 246 z dnia 11 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Nr 270 z dnia 27 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Nr 273 z dnia 27 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Nr 320/08 z dnia 25 lipca 2008 r., Zarządzeniem Nr 324/08 z dnia 29 lipca 2008 r., Zarządzeniem Nr 328/08 z dnia 31 lipca 2008 r., Zarządzeniem Nr 374/08 z dnia 29 sierpnia 2008r., Zarządzeniem Nr 404/08 z dnia 17 września 2008 r., Zarządzeniem Nr 407/08 z dnia 19 września 2008 r., Zarządzeniem Nr 427/08 z dnia 30 września 2008r., Zarządzeniem Nr 476 z dnia 31 października 2008 r., Zarządzeniem Nr 497 z dnia 14 listopada 2008 r.), otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                          Prezydent Miasta

                                                                                                                                             Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2008/11/28, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/12/10 14:09:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/12/10 14:09:51 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2008/12/09 09:05:06 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2008/12/09 09:00:51 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2008/12/09 08:59:11 nowa pozycja