Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 50/08 w sprawie powołania Zespołu ds. analizy informacji złożonych w związku z realizacją zadania „Promocja Miasta przez Sport”.

Data podpisania: 2008/01/31

Data wejścia w życie: 2008/01/31


Na podstawie § 9 Załącznika do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 662/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r.,), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się zespół ds. analizy informacji złożonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, sportowe spółki akcyjne oraz inne podmioty z terenu Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie przepisów prawa o kulturze fizycznej w związku z realizacją zadania „Promocja Miasta przez Sport”, w składzie:

Przewodniczący:
1) Tomasz Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin,

Członkowie:

2) Robert Szych – Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki,
3) Piotr Wachowicz – p.o. Dyrektor Biura Promocji i Informacji,
4) Renata Arent – Główny Specjalista w Biurze Promocji i Informacji,
5) Krzysztof Adamski - Główny Specjalista w Biurze Promocji i Informacji,
6) Michał Piersiński – Podinspektor w Wydziale Sportu i Turystyki.

§ 2. Do zadań zespołu należy ustalenie, działania których podmiotów ze względu na indywidualny i wyjątkowy charakter mogą i powinny być wykorzystane w promocji Miasta, zaproszenie tych podmiotów do współpracy, określenie warunków współpracy, przygotowanie projektów umów.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. społecznych, kultury, oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: Biuro Promocji i Informacji, wytworzono: 2008/02/22, odpowiedzialny/a: Celina Skrobisz, wprowadził/a: Łukasz Kłaczyński, dnia: 2008/03/04 13:55:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Łukasz Kłaczyński 2008/03/04 13:55:09 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2008/02/22 14:08:34 nowa pozycja