Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 428/08 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. poprawy bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin

Data podpisania: 2008/10/01

Data wejścia w życie: 2008/10/01


ZARZĄDZENIE NR 428/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 1 października 2008 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. poprawy bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.


Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.), zarządzam, co następuje :

§ 1. Powołuję Pana SZCZEPANA STEMPIŃSKIEGO na Pełnomocnika ds. poprawy bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin.

§ 2. Zadaniem Pełnomocnika, o którym mowa w § 1 jest w szczególności :
1) opracowanie koncepcji programu „Szczecin 2012 – najbezpieczniejsze miasto w Polsce”,
2) doradztwo oraz konsultacje w zakresie :
a) rozbudowy systemu monitoringu Miasta,
b) rozbudowy szybkiej infrastruktury światłowodowej,
c) rozbudowy systemu łączności „Tetra” w celu włączenia do systemu służb komunalnych, komunikacji i pogotowia ratunkowego,
d) poprawy bezpieczeństwa imprez masowych organizowanych na terenie Miasta,
e) poprawy warunków lokalowych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Mieście,
f) programów edukacyjnych i szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem programów dla dzieci i młodzieży,
g) kreowania wizji bezpiecznego Miasta.
3) inicjowanie i nadzorowanie przedsięwzięć zacieśniających współpracę władz Miasta ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie Miasta,
4) udział w zespołach zadaniowych, problemowych, doradczych w zakresie poprawy bezpieczeństwa Miasta,
5) przygotowywanie opracowań i analiz w zakresie prowadzonych działań.

§ 3. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta do współpracy z Pełnomocnikiem w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2008/10/01, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2008/10/03 12:23:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2008/10/03 12:23:18 nowa pozycja