Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 114/08 powołania Pełnomocnika Prezydenta ds.Społeczeństwa Informacyjnego

Data podpisania: 2008/03/12

Data wejścia w życie: 2008/03/12


ZARZĄDZENIE NR 114/08
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 12 marca 2008 r.


w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. Społeczeństwa Informacyjnego.

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.) zarządzam, co następuje :

§ 1. 1. Powołuje się Pana MARKA DYMKA – Zastępcę Dyrektora w Wydziale Informatyki - na Pełnomocnika Prezydenta ds. Społeczeństwa Informacyjnego.
2. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1 jest odpowiedzialny za koordynowanie zadań związanych z problematyką społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Szczecin, a w szczególności za :
1) przygotowywanie i koordynowanie inicjatyw służących popularyzacji i promocji zagadnień społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Szczecin,
2) koordynowanie prac związanych z rozwojem usług elektronicznych świadczonych przez Urząd Miasta Szczecin i jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin,
3) przygotowanie Polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego do Strategii Rozwoju Szczecina,
4) przygotowanie projektów związanych z tematyką społeczeństwa informacyjnego do dofinansowania ze środków zewnętrznych,
5) współpracę z jednostkami administracji publicznej w zakresie związanym z realizacją zadań dotyczących społeczeństwa informatycznego,
6) współpracę ze szczecińskimi uczelniami wyższymi w zakresie problematyki społeczeństwa informacyjnego.


§ 2. W celu realizacji niniejszego zarządzenia zobowiązuję dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 1 ust. 2.


§ 3. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika ds. Społeczeństwa Informacyjnego sprawuje Prezydent Miasta Szczecin.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2008/03/12, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Alicja Stańkowska, dnia: 2008/03/13 11:47:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Stańkowska 2008/03/13 11:47:44 nowa pozycja